Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Viết bởi công ty Toàn Mỹ vào

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH *MÔ TẢ CÔNG VIỆC:– Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến hợp đồng, đơn hàng.– Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo khu vực được phân công.– Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng. Liên hệ, giải đáp tư vấn về chất lượng, giá cả, sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.– Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng, các chương trình bán hàng nhằm quảng bá sản phẩm dịch vụ...

Read more →